Espe Skole og Børnehave

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Espe Skoles handleplan i forbindelse med et (akut) mobningsproblem

Definition af ordet mobning:

”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Hentet fra ”Mobning i skolen”).

Eksempler på mobning kan være: forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet. 

  • Klasselæreren/den implicerede lærer tager en samtale med den elev, der er blevet mobbet.

  • Klasselæreren/den implicerede lærer tager en samtale med den eller de elever, som mobber.

  • Klasselæreren tager kontakt til forældrene til de implicerede parter. Det kan være nødvendigt at involvere alle forældrene i en klasse. Ved behov for sparring/rådgivning kan man altid kontakte AKT-vejlederen.

  • Klasselæreren har ansvaret for at evt. kontakt til SFO tages og omvendt.

  • Klasselæreren/den implicerede lærer er ansvarlig for at arbejde med den samlede gruppe/klasse om problemet. Det er her vigtigt, at tydeliggøre den rolle de passive mobbere har som tilskuere.

  • Klasselæreren skal sikre sig, at alle klassens lærere er kendt med og opmærksomme på problemet. Klasselæreren skal sikre, at skolelederen er orienteret om problemet. Skolelederen og AKT-lærer/PPR-medarbejder (psykologisk/pædagogisk rådgivning) kan indgå i samarbejdet f. eks. som observatør.

  • Det er muligt at inddrage SSP (socialforvaltning, skole, politi) og/eller PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i problemet.

  • Ovenstående plan er tænkt som et arbejdsredskab, hvor de enkelte punkter anvendes i rækkefølge eller efter behov, og der foretages løbende evaluering (evt. kan Klassetrivsel.dk bruges til evalueringen).

Ovenstående tages op til revidering hvert andet år.

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18.01.2016